Klop klop klop

Klop klop klop
wie is daar
wie zal daar wel wezen
alweer kloppeklop
met de vuisten erop
en ik ben toch niet bang
want ik weet het allang

Ha die zwarte pietje
die zwarte pietje
die zwarte pietje
Ha die zwarte pietje
met zijn 'vriend' Sinterklaas