Sint Niklaas van Tolentijn

Sint Niklaas van Tolentijn
breng een koekje, lekker en fijn
lekkere koekjes met saffraan
die allemaal in mijn koffertje gaan
't Koffertje is te verkopen
tien pond en een half
een koetje met haar kalf
een kalf dat is geen zwijn
Sint Niklaas van Tolentijn
Kousen en schoenen staan te pronken
Kousen en schoenen staan te pronken
al in de haard
De kinderen slapen dat ze ronken
daar komt een paard
't Is een paardje als een ezel
o heilig man
'k zal een deuntje voor u lezen
breng mij wat dan!


Andere variant:

Sint Nicolaas van Tolentijn
Breng mij eens een lekker ding
Een lekker ding van safferaan
Ik zal 't al in mijn korfje slaan
Mijn korfje staat te verkopen
Tien pond en een half
Een koe is geen kalf
Een paard is geen zwijn
Morgen zal 't Sint Nicolaas zijn.